Våra tjänster underlättar din vardag

Skräddarsydda ekonomitjänster utifrån ditt företags unika behov

Leverantörsreskontra

Den traditionella hanteringen av leverantörsfakturor innehåller flera steg däribland postöppning, kopiering ankomstregistrering, kontering, attestering och definitivbokning. Med elektronisk hantering av leverantörsfakturor (EFH) kan kedjan väsentligt effektiviseras. Med våra tjänster för elektronisk fakturahantering sparar du tid och pengar samtidigt som du får en säkrare process.

Som kund hos oss behöver du bara godkänna leverantörsfakturan och godkänna betalning. Allt där emellan kan vi hantera. Bolagets attestrutin sätts upp i flödet, vilket innebär kontroll av att det alltid är rätt person som attesterar fakturan utifrån belopp, leverantör och befattning i bolaget. När fakturan är attesterad, förs den automatiskt över till bolagets affärssystem.

Med elektronisk fakturahantering har du alltid tillgång till samtliga leverantörsfakturor oavsett vart du befinner dig. Du kan när som helst och var som helst attestera dina fakturor Du kan enkelt söka fram en specifik faktura, sammanställa inköp per leverantör, skapa lista över de största leverantörerna etc. 

Bokföring

De lagar och regler som finns inom redovisningsområdet idag är många och ofta komplicerade. Du kan välja att överlåta hela eller delar av redovisningen till någon av våra erfarna redovisningskonsulter.

På det sättet kan du välja att arbeta med det som passar dig bäst. Vi arbetar huvudsakligen i Fortnox som redovisningssystem med flertalet integrerade kundanpassade försystem men anpassar oss utifrån våra kunders behov vilket innebär att andra ekonomi- och affärssystem samt verksamhetssystem också används. 

Löneadministration

Vi vet hur svårt det kan vara med lön och hur viktigt det är att den är rätt beräknad, utbetald i rätt tid och till rätt person.

Som kund hos oss skräddarsyr vi löneadministrationen så att den passar just er och era behov. 

Det vi erbjuder är bland annat:

  • Löpande löneadministration
  • Onlinerapportering för era anställda, via Fortnox och Kivra i enlighet med GDPR
  • Semesterårsskiften och årsrutiner
  • Statistikrapportering
  • Deklarationsombud för AGI
  • Pensionsrapportering

Bokslut

Vi stämmer av din bokföring för året och upprättar ditt årsbokslut enligt gällande regelverk. Tillsammans med dig gör vi en plan inför att räkenskapsåret ska avslutas och de tillhörande frågeställningar som kommer med det. Resultatet blir en årsredovisning som ger en sammanfattning av året som gått, det upprättas även en årsakt digitalt eller i pappersformat. Vi upprättar även årsstämmoprotokoll och kan vara behjälplig vid inlämnande till bolagsverket. Finns krav på att ha en revisor har vi nära samarbete med flertalet revisorer och överlämnar ett komplett underlag digitalt eller i pappersform innehållande specifikationer och underlag enligt gällande lagar och rekommendationer inför granskningen.

Kundreskontra

Som kund hos oss kan vi bistå med en effektiv kundfakturahantering som bidrar till bättre likviditet och betalningsflöden för din verksamhet. Hos oss kan du förlägga hela eller delar av din kundreskontra.

Du kan enkelt följa status på bolagets fakturor, vilka som är skapade, bokförda, förfallna samt slutligen betalda. Vi kan distribuera dina kundfakturor via mejl, e-faktura eller post. Vi kan exempelvis fakturera utifrån faktureringsunderlag / uppgifter från dig som kund. Fakturan bevakas i reskontran och avregistreras av dig eller oss så snart den betalats. I vår faktureringsfunktion finns det möjlighet att skicka påminnelser och krav. Om du istället själv sköter faktureringen kan vår uppgift vara att stämma av reskontrans status.

Om du vill ha en process som är helt digital har du alltid tillgång till de dokument du behöver, oavsett var du befinner dig. Inom ramen för vår kundreskontratjänst, finns också påminnelse- och inkassohantering. 

Deklaration

Med årsredovisningen som grund upprättar vi bolagets inkomstdeklaration. Är du ägare av ett aktiebolag ska dessutom blanketten K10 bifogas din privata deklaration. Vi vet att det finns många fallgropar kring upprättandet av K10 varför vi gärna hjälper dig.